Kas ir dizains

Dizains ir fundamentāla uzņēmējdarbības funkcija, kas saskaņoti saslēdzas ar pārējām uzņēmējdarbības funkcijām.

Dizains rada produkta identitāti. Tas ir tas, kāpēc starptautiskam dizainam un produktiem ir seja, kas izceļas. Veiksmīgi sadarbojoties uzņēmējiem un dizaineriem, tiek radīti unikāli produkti, kas apvieno sevī kā funkcionalitāti tā estētiskās vērtības.

Dizaina loma uzņēmumā ir radīt vērtību. Uzņēmums var izmantot dizaina procesu, lai pievienotu vērtību precēm, pakalpojummiem vai pašai organizācijai. Labi dizainēts produkts, pakalpojums vai organizācija ir vērtīgāka nekā prece, kas nav labi dizainēta.

Dizains ir process, kam raksturīgi:

radošums (creativity) - dizaina uzdevums ir radīt ko tādu, kas nav bijis līdz šim;
komplicētība (complexity) - dizainam ir jāveic lēmumu pieņemšana starp dažādiem parametriem un mainīgiem lielumiem;
kompromiss (compromise) - dizainam ir jālīdzsvaro dažreiz pretrunīgas prasības kā izmaksas un realizācija, estētisko un viegli lietojamo aspektu, materiālu un izturības komponenti;
izvēle (choice) - dizainam ir jāizdara izvēle starp daudziem iespējamiem problēmas risinājumiem tā visos līmeņos sākot no pamatkoncepcijas līdz produkta detaļai, krāsai vai formai.

Dizains ir gan māksla gan zinātne.
"H2E"'un dizaina audita grupas - AIJAS FREIMANES, ERVINA PASTORA, HOLGERA ELERA, INGŪNAS ELERES dizaina audita ieteikumi un rīcības plāns produkta vai produktu grupas dizaina attīstībai Valsts aģentūras "Latvijas investīvciju un attīstības aģentūras" pilotprojektam "Dizaina audita veikšana un dizaina konsultāciju sniegšana 15 Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem".